Avbildande verb i teckenrummet

I det här avsnittet beskrivs hur mentala föreställningar skapas hos mottagaren när det gäller en typiskt beskrivande text.

Man kan använda sig av avbildande verb när man vill beskriva personer eller föremål i en situation, till exempel för att visa deras befintlighet, förflyttning, form och storlek. De avbildande verb tecknas med hjälp av avbildande verbkonstruktioner.

Genom att använda området framför sig kan den tecknande avbilda situationen och visa referenternas befintlighet och hur de rör sig (befintlighet/förflyttning), eller form och storlek på referenten med hjälp av avbildande tecken. Den tecknande skapar på så sätt en mental föreställning hos mottagaren, ett slags mental scen. Mottagaren får då en rumslig uppfattning av situationen, även av positioner som där ett avbildande tecken utförts tidigare i texten. Det uppfattas som att en tänkt person eller ett tänkt föremål ”finns där” fysiskt, vilket kan utnyttjas genom att vissa efterföljande tecken anpassas efter denna tänkta placering i rummet.

Avbildande tecken i teckenrummet skiljer sig alltså från områden i teckenrummet genom att man med avbildande verb där handen är en synlig representation av en tänkt fysisk befintlighet eller förflyttning, medan ett område i teckenrummet bara är ett osynlig representation av något som talas om i texten.

Det avbildande tecknets handform kan representera fysiska personers eller föremåls olika storlekar. Genom sin kunskap om omvärlden vet man hur litet eller stort ett föremål är i verkligheten, och det kan således vara allt ifrån en planet till en cell som beskrivs. Tecknets placering i teckenrummet bestäms av den tänkta placeringen som det som avbildas har i den situation som beskrivs. Nedan visas tre exempel där referenterna i verkligheten är av varierande storlek: Text som beskriver miljön, (texten beskriver hur ett hus, en väg och ett berg förhåller sig till varandra i en miljö), Text som beskriver jordens bana runt solen och Text som beskriver en cells form.

Exempel

Text som beskriver miljön

Text som beskriver jordens bana runt solen

Text som beskriver en cells form

Referent

I våra texter förekommer begreppet referent. Referent betyder här en företeelse i verkligheten som ett språkligt uttryck refererar till eller syftar på (källa: Nationalencyklopedin Länk till annan webbplats.).