Välj rätt innehåll

Se till att du svarar på läsarnas frågor. Vad behöver de veta, och vad vill de veta?

I avsnittet Kom igång kunde du skriva en textplan och fundera över vad din läsare skulle göra. Har du gjort det? Gå i så fall tillbaka och titta på den.

Det kanske allra viktigaste skrivrådet är: Skriv kort, inte längre än du måste. Ta inte med innehåll bara för att det ”kan vara bra att ha”. Ofta är laghänvisningar, detaljerade bakgrundsbeskrivningar och beskrivningar av hur projektgruppen arbetat ointressanta för läsarna.

Läsare klagar sällan på att texter är för korta eller har få detaljer. Däremot har vi alla drabbats av för långa texter med för mycket detaljer, och det kostar i form av tid och energi. Gör din läsare glad genom att skriva kort!

Ibland är det ändå nödvändigt att göra texten längre. Gör den då tydlig och lätt att följa. Läsarna vet inte allt som du vet. Ibland kanske du behöver förklara något lite mer ingående.

Skriv så här

Ta medicinen tre gånger om dagen, med cirka åtta timmars mellanrum. Ta till exempel en tablett på morgonen, en mitt på dagen och en innan du lägger dig.

Skriv inte så här

Ta medicinen tre gånger om dagen.

Om du har innehåll som är relevant för vissa läsare, men inte för alla, kan du lägga det sist. Gör till exempel en bilaga, eller en webbsida som du länkar till.