Kom igång

En interaktiv guide som hjälper dig att komma igång med din text.

Läs gärna avsnittet Tänk på dina läsare innan du fyller i.

Läsaren ska veta något:

Läsaren ska göra något:

Vad behöver läsaren veta?

För att lyckas med det, vad behöver läsaren veta?

Av alla dessa punkter, vad är absolut viktigast?