Tänk på dina läsare

Allt beror på syftet med texten och vem som ska läsa den! Tänk dig in i dina läsares situation. Är de nyfikna eller oroade, intresserade eller ointresserade? Hur mycket kan de om området? Du behöver känna till läsarnas behov innan du kan välja innehåll, tonfall och ord.

Sätt dig i läsarens stol

Om det var du själv som skulle läsa texten, vad skulle du då först och främst vilja veta? Se till att svara på läsarens frågor först.

Skriv så här

Ska du välja skola? Här kan du läsa om de olika alternativen för dig som bor i Solköping. Gör ditt val senast den 1 februari.

Börja inte med att förklara ärendet ur avsändarens synvinkel:

Skriv inte så här

Enligt § 3 i skollagen har vårdnadshavare rätt att välja skola. Kommunen riktar årligen i januari en förfrågan till vårdnadshavare som ...

Skriv enkelt och rakt på sak:

Skriv så här (exempel: skolfrånvaro)

Hej!

Vi har noterat att ditt barn inte har varit i skolan sedan terminen startade. Har ditt barn bytt skola? Ring eller skriv till oss på utbildningsförvaltningen. Vi behöver veta var ditt barn går i skolan, eftersom alla barn enligt skollagen har skolplikt, det vill säga måste gå i skolan.

Med vänlig hälsning

Citat eller referat ur lagtext kan göra texten tung:

Skriv inte så här (exempel: skolfrånvaro)

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite (skollagen 2010:800. 7 kap. 20§ och 23§). Om ditt barn inte längre bor kvar i kommunen ber vi dig att ta kontakt med skattemyndigheten för att göra ändring i folkbokföringen. I annat fall ber vi dig kontakta utbildningsförvaltningen snarast och informera om vilken skola ditt barn går i.

Var vänlig och hjälpsam

Behandla dina läsare som du själv vill bli bemött. Tänk på vad läsarna behöver få ut av texten, och skriv det i stället för att ge information som är relevant för dig som skribent, men som läsarna kanske inte alls är intresserad av.

Skriv så här

Tack för din fråga! Vi kan tyvärr inte svara på den, men vänd dig i stället till …

Skriv inte så här

X-myndigheten är en central förvaltningsmyndighet för x-frågor. Enligt instruktionen ska vi göra x. Vi svarar inte på allmänhetens frågor om y och z.

Var vänlig mot läsarna. Glöm inte att hälsa och tacka.

Skriv så här

Bästa hyresgäst! I maj är det dags för vår årliga enkät där du har möjlighet att säga vad du tycker om oss. Dina svar är viktiga – de hjälper oss att prioritera rätt saker i ditt område. Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Kort och rakt på sak kan vara tydligt och effektivt – men om du skriver alltför kort kan det uppfattas som ovänligt:

Skriv inte så här

Dags för den årliga enkäten som samlar in era synpunkter. Svara inom maj.

Skriv till läsaren

Skriv till läsaren och inte om läsaren. Direkt tilltal är i allmänhet tydligare än att omtala i tredje person. Oftast kan du använda du om läsaren och vi om organisationen som är avsändare.

Skriv så här

Om du har ingått avtal på distans har du enligt distansavtalslagen rätt att ångra dig inom 14 dagar.

Skriv inte så här

Konsument som ingått avtal på distans har enligt distansavtalslagen ångerrätt i 14 dagar.

Fördjupning