Handböcker och lästips

för dig som vill lära dig ännu mer om klarspråk.

Ordböcker

svenska.se Länk till annan webbplats.
Webbsida där du kan söka i tre viktiga ordböcker på en gång. I Svenska Akademiens ordlista (SAOL) kan du kontrollera stavning, böjning och uttal. I Svensk ordbok (SO) kan du slå upp vad ord betyder och i Svenska Akademiens ordbok (SAOB) får du information om ordens historia.

Frågelådan

Frågelådan Länk till annan webbplats. innehåller svar på frågor om svenska ord, konstruktioner och skrivregler.

Webbkurs

Klarspråk – Skriv bättre myndighetstexter är en webbkurs som skapats av vår finländska systermyndighet Institutet för de inhemska språken. På kursen får du lära dig vad klarspråk är, varför klarspråk lönar sig och hur du kan utveckla ditt skrivande. Kursen innehåller både allmänna och specifika rekommendationer, tips och råd. Du får hjälp av praktiska övningar och uppgifter som du kan tillämpa på dina egna texter. Kursen är på svenska.

Handböcker

Svenska skrivregler Länk till annan webbplats., utgivna av Språkrådet, Liber förlag (2017).

Myndigheternas skrivregler Länk till annan webbplats. utgivna av Språkrådet, Fritzes förlag (2014).

19 råd för att skriva begripligt Länk till annan webbplats. Från projektet Begriplig text (2019).

Att skriva bättre i jobbet Länk till annan webbplats., Barbro Ehrenberg-Sundin, Kerstin Lundin, Åsa Wedin, Norstedts juridik (2022). En basbok om brukstexter.

Klarspråk lönar sig – handbok för ett effektivt klarspråksarbete, Anneli Hedlund, Norstedts Juridik (2013). Råd om metoder, arbetssätt och exempel på hur ett antal myndigheter och kommuner arbetar med klarspråksfrågor och organiserar det långsiktiga arbetet.

Språklagen i praktiken Länk till annan webbplats., Språkrådet (2011). Riktlinjer för tillämpning av språklagen.

Svarta listan Länk till annan webbplats. Ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk (2011).

Myndigheternas föreskrifter Länk till annan webbplats., Ds 1998:43.

Utrikes namnbok. Länk till annan webbplats. Översättningar till engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska av namn på myndigheter, organisationer, titlar och länder.

Om webbtexter

Webbredaktörens skrivhandbok Länk till annan webbplats., Helena Englund Hjalmarsson och Karin Guldbrand, Prodicta (2020).

Service på nätet Länk till annan webbplats., Språkrådet, red. Eva Olovsson (2009).

Webbriktlinjer.se. Länk till annan webbplats. Riktlinjer för webbarbete i offentlig sektor.

Forskningsrapporter

”Det finns ett sug efter klarspråk” – en studie om bättre stöd till klarspråk i offentlig verksamhet Länk till annan webbplats., Språkrådet (2020). Klarspråksarbetet i Sverige undersökt genom en enkät och intervjuer av Karin Hansson.

Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande Länk till annan webbplats., Språkrådet (2017). En forskningsöversikt av Andreas Nord.

Krångelspråk blir klarspråk Länk till annan webbplats., Språkrådet (2015). Barbro Ehrenberg-Sundin och Maria Sundin berättar det svenska klarspråksarbetets historia.

Myndigheterna har ordet Länk till annan webbplats.. En forskningsrapport om dagens myndighetstexter (2012).

Ännu mer här på webbplatsen

Vägledning: Arbeta med klarspråk

Publikationer: Bulletinen Klarspråk

Kunskapsbank: Lär dig mer om klarspråk

Filmer och föreläsningar om klarspråk