Ge texten ett läsvänligt utseende

Hur reagerar du på en tättskriven text i liten stil och med rader som fyller hela sidan? Kanske blir du trött redan innan du börjar läsa? En bra grafisk utformning kan göra en text lätt att läsa.

Se till att texten ser lätt ut

Visst är språket viktigt, men din text behöver också se ut som att den är lätt att läsa. Ditt viktigaste verktyg för det är luft! Fyll inte sidan med text, utan dela upp den i stycken med avstånd emellan, se till att raderna inte är för långa, använd punktlistor.

Med luftig layout gör du texten både inbjudande och lätt att överblicka. Det är särskilt viktigt för personer med lässvårigheter som behöver satsa mycket kraft bara på att ta sig igenom en text. Våga skriva kort och ha mycket luft! Det här gäller för alla texter, men alldeles speciellt mycket för bildpresentationer.

Använd mallar

Kanske finns det särskilda mallar för olika dokument och presentationer på din arbetsplats? Använd dem så får du automatiskt hjälp med att ge texten en bra grafisk utformning! Dessutom kommer du en bra bit på vägen med att göra dokumentet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, så att det exempelvis fungerar bra med skärmläsare.

Om det inte finns särskilda mallar kan du använda de färdiga formatmallarna i datorns program (välj alltså Rubrik 1 osv. i stället för att själv ändra på typsnittet).

Håll det enkelt

Krångla inte till formen och textens utseende i onödan, utan håll det enkelt. Växla inte mellan olika typsnitt, stilar och färger bara för variationens skull. Du kan gärna ha olika typsnitt för rubriker och brödtext, men använd helst inte fler än två olika i samma text. Försök att vara konsekvent, åtminstone inom samma dokument. Läsare gillar att känna igen sig.

Fördjupning