Sortera innehållet

Vad kan du göra för att underlätta om läsaren är stressad, sitter i en stökig miljö eller har låg motivation? Då är det extra viktigt att du presenterar innehållet i rätt ordning och delar in texten i stycken.

Skriv det viktigaste först

I de flesta texter är det bra att låta det viktigaste innehållet komma först, till exempel i beslut och mejl. Då får läsaren direkt reda på det som hen vill veta. (Det är inte alltid det som du som skribent tycker är viktigast.)

Tänk på nyhetstexter och hur de är strukturerade: först står det vad som har hänt vem, var och när. Därefter kommer detaljerna, exempelvis om hur det gick till. Principen ”det viktigaste först” gäller både texten som helhet och delar av den, som inom avsnittet och stycket.

Skriv så här

Du får livränta till och med juni 2021. Tidsbegränsningen beror på att det inte går att bedöma hur länge du kommer att ha nedsatt förmåga att skaffa dig inkomst.

Detta beror på två saker:

  • Enligt utredningen (AFU) som gjorts på Storstads sjukhus kan dina problem med utmattning sannolikt behandlas med läkemedel och eventuellt terapi.
  • När du mår bättre kommer Arbetsförmedlingen att hjälpa dig med att hitta nya lämpliga arbetsuppgifter.

Skriv inte så här

Från senaste avstämningsmöte den 10 juni 2021 framgår att det inte är aktuellt med återgång i ordinarie arbete eller till ordinarie arbetsgivare. Aktivitetsförmågeutredning (AFU) har genomförts där det bland annat framgår att utmattningsproblematiken sannolikt går att behandla vidare farmakologiskt och eventuellt terapeutiskt. Livräntan tidsbegränsas till juni 2021 eftersom framtida inkomstförmåga är oklar beroende på utfall av i första hand fortsatt medicinsk behandling och eventuell arbetslivsinriktad rehabilitering sedan.

Sammanfatta texten

Om din text är lång ska den gärna börja med en sammanfattning.

Läsare älskar sammanfattningar! Den som har bråttom kan nöja sig med att läsa enbart sammanfattningen. Den som har lite mer tid kan snabbt få en överblick av innehållet innan den läser hela texten – eller bestämmer sig för att inte läsa vidare. Om texten är lång ska sammanfattningen gärna utformas så att den fungerar som en läsanvisning för den som inte vill läsa hela texten.

Även ingresser och faktarutor kan fungera som en sammanfattning av texten. Vilket du väljer beror på vad det är för slags text. Det viktiga är att du hjälper läsarna genom att plocka ut det viktigaste i texten. Tänk på att sammanfattningen ska säga vad som står i texten, inte bara att något står i texten.

Skriv så här

Den här rapporten visar att grundutbildningen i Norge och Finland har expanderat mer än i Sverige och Danmark under det senaste decenniet. Forskningsfinansieringen är däremot i det närmaste likvärdig i de undersökta länderna. Rapporten visar också att kvalitetsgranskningen av den högre utbildningen uppvisar stora likheter mellan de nordiska länderna.

Skriv inte så här

Den här rapporten innehåller en jämförande beskrivning av utvecklingen inom högre utbildning och forskning under det senaste decenniet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. De områden som tas upp i rapporten är grundutbildningens expansion, forskningsfinansieringen, forskarkarriären och kvalitetsgranskningen av den högre utbildningen.

Dela in texten i lagom långa stycken

Texten blir lättare att överblicka om den är indelad i lagom långa stycken. Det här är bra för alla läsare, men särskilt viktigt för dem som har lässvårigheter.

Det är innehållet som ska styra styckeindelningen. Har du stycken som är alltför långa? Leta då efter ställen där du byter spår eller infallsvinkel – där passar det bra att göra nytt stycke. (Men alltför korta stycken kan också göra texten svårläst, eftersom sambanden kan bli svåra att se.)

Skriv så här (exempel: lönenivåer)

Medicin ger högst lön, konst och media lägst

Bland utbildningarna på högskolenivå har medicin högst lönenivå i Norden. Likaså har juridik och rättsvetenskap inte helt oväntat en hög lönenivå.

Konst och media är den utbildningsinriktning som har lägst lönenivå i samtliga nordiska länder. I Sverige och Norge är lönenivån för konst och media på högskolenivå till och med lägre än för gruppen med gymnasial utbildningsnivå.

Lärarutbildningar har också mycket låg lönenivå med tanke på att det längre högskoleutbildningar. Genomsnittslönen för personer med lärarutbildning i Norge och Sverige ligger nära lönen för gymnasial utbildningsnivå. Även i Finland och i Danmark är lönenivån för lärarutbildningar låg.

Skriv inte så här (exemplet lönenivåer)

Medicin ger högst lön och konst och media ger lägst lön
Bland utbildningarna på högskolenivå har medicin högst lönenivå i Norden. Likaså har juridik och rättsvetenskap inte helt oväntat en hög lönenivå. Konst och media är den utbildningsinriktning som har lägst lönenivå i samtliga nordiska länder. I Sverige och Norge är lönenivån för konst och media på högskolenivå till och med lägre än för gruppen med gymnasial utbildningsnivå. Lärarutbildningar har också mycket låg lönenivå med tanke på att det är längre högskoleutbildningar. Genomsnittslönen för personer med lärarutbildning i Norge och Sverige ligger nära lönen för gymnasial utbildningsnivå. Även i Finland och i Danmark är lönenivån för lärarutbildningar låg.

Fördjupning