Skriv tydliga rubriker

Hur vet du om en text är intressant och värd att läsas? Kanske skummar du snabbt igenom rubrikerna för att få en uppfattning om innehållet? Så gör troligen dina läsare också.

Rubriker är också viktiga för att hjälpa läsarna att hitta rätt i texten. Satsa därför på att skriva tydliga rubriker!

Skriv rubriker som speglar innehållet

Håller rubriken vad den lovar, eller säger den för mycket eller för lite om texten? Skriv informativa rubriker som speglar innehållet i texten som följer. De får gärna innehålla avsnittets huvudbudskap.

Rubrikerna kan med fördel utformas som påståenden, uppmaningar eller frågor. Gå rakt på sak och berätta det läsarna vill veta redan i rubriken:

Skriv så här

Fisket i Östersjön minskade år 2021 trots ökade kvoter

Skriv inte så här

Fisket 2021

Rubriker som ”Information”, ”Bakgrund” eller ”Frågor” säger ingenting om innehållet. Välj hellre en rubrik som tydligt berättar vad texten handlar om.

Skriv så här

Vanliga frågor om coronaviruset

Skriv inte så här

Frågor

Använd mellanrubriker

De flesta texter behöver ha mer än en rubrik. Genom att skriva mellanrubriker hjälper du läsarna att hitta rätt i texten. Dessutom får de en snabb sammanfattning av innehållet genom att bara läsa mellanrubrikerna. Rubrikerna gör också texten mer aptitlig eftersom den blir luftigare och lättare att överblicka.

Skriv så här (exempel: boka konsultation)

Så här bokar du en konsultation

För att konsultera muntligt bokar du en tid i bokningssystemet. En konsultation är schemalagd till 15 minuter. Om du bedömer att ärendet kommer att ta längre tid så kan du boka samma ärende på två pass.

Boka ett ärende

Du bokar ärendet genom att söka fram den tid som passar dig och ange ditt namn och din e-post. Du får då en kalenderbokning för den valda tiden.

Läs in dig på ärendet

Förbered dig inför konsultationen genom att läsa in dig på ärendet i ärendehanteringssystemet. Där har handläggaren formulerat sina frågor och hänvisat till aktuella underlag.

Skriv inte så här (exempel: boka konsultation)

Konsultation

För att konsultera muntligt bokar du en tid i bokningssystemet. En konsultation är schemalagd till 15 minuter. Om du bedömer att ärendet kommer att ta längre tid så kan du boka samma ärende på två pass.

Du bokar ärendet genom att söka fram den tid som passar dig och ange ditt namn och din e-post. Du får då en kalenderbokning för den valda tiden.

Förbered dig inför konsultationen genom att läsa in dig på ärendet i ärendehanteringssystemet. Där har handläggaren formulerat sina frågor och hänvisat till aktuella underlag.

Gör en tydlig innehållsförteckning med lagom många rubriknivåer

Mellanrubriker på olika nivåer är ett bra sätt att visa läsarna hur hierarkin i texten ser ut, särskilt i längre texter. Men använd inte fler nivåer än nödvändigt. I korta texter behövs bara en nivå, i långa behövs kanske två eller till och med tre. Använd gärna indrag i innehållsförteckningen, så blir det lättare att överblicka strukturen.

Skriv så här (innehållsförteckning)

Innehållsförteckning med indrag och fetmarkerade huvudkapitel.

En rak vänstermarginal utan indrag gör det svårare att överblicka strukturen:

Skriv inte så här (innehållsförteckning)

Innehållsförteckning med rak högermariginal och alla rubriknivåer formaterade på samma sätt.

Fördjupning