Använd inkluderande språk

Att skriva inkluderande gör att alla kan känna sig berörda av texten. Tänk efter lite extra.

Om du skriver en text som inte är riktad till en enskild person är det viktigt att texten är könsneutral. Om du skriver du är det oftast inget problem. Om du väljer att skriva i tredje person kan du använda det könsneutrala pronomenet hen hellre än att välja antingen han eller hon. Du kan också skriva texten i plural.

Skriv så här i tredje person

Omskrivning till plural:
Om elever vill överklaga sitt betyg, bör de först vända sig till rektorn.

Omformulering som gör pronomen onödigt:
En elev som vill överklaga sitt betyg bör först vända sig till rektorn.

Upprepning av substantivet:
Om en elev vill överklaga, måste eleven först vända sig till rektorn.

Pronomenet man:
Om man som elev vill överklaga sitt betyg, bör man först vända sig till rektorn.

Pronomenet hen:
Om en elev vill överklaga sitt betyg, bör hen först vända sig till rektorn.

Pronomenet den fungerar ofta väl för juridiska personer:
Om en leverantör vill överklaga, bör den göra det på bifogat formulär.

Källa: Myndigheternas skrivregler

De flesta yrkestitlar och benämningar är könsneutrala, men en del är inte det. Ibland finns det alternativ.

Skriv

riksdagsledamot, justerare, gärningsperson

Skriv inte

riksdagsman, justeringsman, gärningsman

Ibland finns det inga etablerade könsneutrala alternativ (brandman, sjuksköterska), och ibland håller sådana alternativ på att etableras. Att använda tjänsteperson i stället för tjänsteman är numera tämligen vanligt, men det kan vara svårare i sammansättningar som statstjänstemannaroll.

Försök att utmana normerna och ta inte för givet att det till exempel främst är män som ansöker om bygglov. Välj inte alltid stereotypa exempelnamn i dina texter.

Respektera enskilda personers val av pronomen – om du känner till att personen föredrar ett visst pronomen ska du använda det, det kan vara han, hon, hen eller kanske något annat.

Använd inte binära benämningar i onödan, det vill säga benämningar som förutsätter att det finns två kön.

Skriv

”Kära läsare”

Skriv inte

”Mina damer och herrar”

Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska benämna olika grupper i samhället. Använd i första hand den benämning som gruppen själv föredrar.

I alla dessa fall är det viktigt att vara lyhörd och ändra om du märker att du gjort fel.

Läs mer i Klarspråkshjälpen

I avsnittet Gräv vidare hittar du mer information och lästips om inkluderande språk.