Skriv meningar med flyt

Det är härligt att läsa en text som flyter bra, eller hur? Och det är inte bara en känsla. Lagom långa meningar där det viktigaste kommer först gör det också lättare för läsarna att ta till sig innehållet – det du vill förmedla.

Börja meningen med det viktigaste

Särskilt när du skriver lite längre meningar (15 ord eller fler), är ett bra råd att börja med det viktigaste. Vad är då det viktigaste? Oftast har det med en handling att göra; därför är en tumregel att se till att verbet kommer tidigt i meningen. Vänta däremot gärna med ”för att”, ”eftersom”, ”mot bakgrund av”, ”när det gäller” och liknande.

Skriv så här

Skolelevers sociala bakgrund har stor betydelse för deras studieresultat, visar studier från flera olika universitet.

Skriv inte så här

Enligt flera studier som genomförts vid olika universitet har skolelevers sociala bakgrund stor betydelse för deras studieresultat.

Skriv så här

Kronofogdemyndigheten kan göra utmätning hos er omedelbart, om ni trots detta beslut betalar ut lön och inte betalar in det avdragna beloppet.

Skriv inte så här

Om ni trots detta beslut betalar ut lön och inte betalar in det avdragna beloppet, kan Kronofogdemyndigheten göra utmätning hos er omedelbart.

Sätt punkt när det ska vara punkt

En tanke per mening räcker, sedan är det bäst att börja på en ny mening. Punkt och stor bokstav signalerar att det kommer något nytt och gör läsarna beredda på nästa tanke. Att begränsa sig till en tanke per mening ger texten bra tempo och gör den lättare att läsa.

Skriv så här

Restaurangbranschen har påverkats negativt av den nuvarande situationen när folk stannar hemma i större utsträckning. Det gör att många restauranger har gått i konkurs.

Skriv inte så här

Restaurangbranschen har påverkats negativt av den nuvarande situationen när folk stannar hemma i större utsträckning, vilket gör att många restauranger har gått i konkurs.

Skriv så här

Kommunen för en dialog med Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen. Målet med det är att området ska kunna användas av friluftsälskare. Man vill också ta tillvara de naturvärden som finns i området.

Skriv inte så här

Kommunen för en dialog med Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen för att försäkra oss om att området kommer kunna användas av friluftsälskare och att ta tillvara de naturvärden som finns inom området.

Använd punktlistor

Punktlistor är ett enkelt sätt att göra texten luftigare och framhäva viktig information. Så fort du har någon form av uppräkning eller en instruktion i flera steg gör du klokt i använda en punktlista. De underlättar för alla – särskilt för läsare med kognitiva funktionsnedsättningar. Det finns flera typer av punktlistor, men gemensamt för dem är att raderna ska vara formade på samma sätt. Var konsekvent, så blir det lätt att läsa!

En instruktion i flera steg ska gärna utformas som en punktlista:

Skriv så här

 1. Klicka på ”Start”.
 2. Klicka på ”Självhjälp”
 3. Klicka på ”Rensa filer”.
 4. Sätt en bock i ”Radera sparade lösenord”.
 5. Klicka på ”Kör”.
 6. Vänta tills programmet är klart.

Om man skriver samma text som brödtext blir det svårare att följa instruktionen steg för steg.

Skriv inte så här

Klicka på ”Start” och sen på ”Självhjälp” och ”Rensa filer”. Sätt sen en bock i ”Radera sparade lösenord” och klicka på ”Kör”. Sen är det bara att vänta tills programmet är klart.

Punkterna ska ha en konsekvent utformning, till exempel så att varje led inleds med ett verb:

Skriv så här


Hemhjälpen hjälper dig med att

 • städa var fjortonde dag
 • tvätta kläder en gång i månaden
 • handla mat en gång i veckan
 • byta sänglinne var fjortonde dag.

Eller så att varje led inleds med ett substantiv:

Skriv så här


Hemhjälpen hjälper dig med

 • städning var fjortonde dag
 • tvättning av kläder en gång i månaden
 • inköp av matvaror en gång per vecka
 • byte av sänglinne var fjortonde dag.

Konsekvent utformning av punkterna innebär att varje punkt ska passa ihop med det som står på första raden. Om du blandar mellan olika formuleringar fungerar det inte.

Skriv inte så här


Hemhjälpen omfattar

 • städning var fjortonde dag
 • kläder tvättas en gång i månaden
 • inköp av matvaror en gång per vecka
 • byta sänglinne var fjortonde dag.

Fördjupning