Allt om punktlistor

Varför är det så svårt att göra korrekta punktlistor? Troligen för att det finns flera varianter med olika regler om stor eller liten bokstav, punkt, kolon och så vidare

Låt oss gå igenom detta metodiskt. Punktlistor kan delas in i tre typer. Indelningen bygger på om de olika leden i listan är baserade på ett substantiv, ett verb eller en hel mening (eller flera meningar). Vi skriver det i en punktlista, så blir det tydligare:

Det finns tre sorters punktlistor:

 • listor med substantiv
 • listor med verb
 • listor som består av flera hela meningar.

Typ 1: Hela listan är en enda mening och leden består av substantiv

När hela punktlistan motsvarar en enda mening ska bara inledningen börja med versal (stor bokstav) och bara det sista ledet avslutas med punkt. Kom också ihåg att det inte ska vara något komma mellan leden.

Skriv så här


Mätrapporten bör innehålla

 • en utförlig redogörelse för väderförhållandena
 • en beskrivning av driftsförhållandena
 • slutsatser av mätningen.

Typ 2: Hela listan är en enda mening och leden inleds med verb

I den andra typen är det precis som i typ 1 så att hela punktlistan formellt är en enda mening. Därför ska bara inledningen börja med versal (stor bokstav) och bara det sista ledet avslutas med punkt. Kom också ihåg att det inte ska vara något komma mellan leden.

Skriv så här

(med ”att”, varje listelement inleds med ett verb i infinitiv, alltså verbets ”att-form”)

Skatteverket beslutar att

 • ta upp utdelning av aktier till beskattning med 855 kronor
 • tillåta avdrag för betald utländsk skatt med 128 kronor
 • ta upp ytterligare 68 005 kronor till förmögenhetsbeskattning.

Skriv så här

(utan ”att”, varje listelement inleds med ett böjt verb)

Du kan få sjuklön och sjukpenning samtidigt om du

 • har inkomst från arbetsgivare
 • har inkomst både av anställning och som egen företagare
 • är delvis arbetslös
 • har uppdragsinkomst kombinerad med inkomst av anställning och/eller som egen företagare.

Typ 3: Punkterna i listan är hela meningar

I den tredje typen består varje led av en hel mening (eller flera meningar). Då inleds varje led därför med versal (stor bokstav) och avslutas med punkt.

Skriv så här


För att du ska få göra avdrag för ökade levnadskostnader i samband med tillfällig anställning krävs att du uppfyller något av följande villkor:

 • Arbetet gäller endast en kortare tid.
 • Arbetet kan visserligen inte betecknas som kortvarigt men är ändå typiskt sett begränsat till sin natur eller sådant att det krävs en fast anknytning till den tidigare bostadsorten.
 • Arbetet ska bedrivas på flera olika platser.
 • Det kan skäligen inte ifrågasättas av någon annan anledning att du ska flytta till arbetsorten.

Kolon?

Men när ska det vara kolon då? Alltid i typ 3. I typ 1 och 2 beror det lite på. När alla led är en direkt fortsättning på meningen före punktlistan behövs det inget kolon. Om leden är mer självständiga skriver man kolon.

Det är inte alltid så lätt att avgöra, men punktlistans läsbarhet påverkas inte av om det finns ett kolon eller inte. Låt inte de små prickarna hindra dig från att skriva punktlistor. Listorna gör texten mycket luftigare och lättare att överblicka.