Varva kortare och längre meningar

Texten flyter bäst när meningarna är av olika längd.

Korta meningar är inte alltid det bästa. Särskilt i lite längre texter är det en god idé att variera meningslängden för att texten ska flyta bra. Meningar som innehåller tydliga, explicita samband behöver ofta bli lite längre. Men mer än 25 ord i en mening är sällan motiverat.

Jämför exemplen här och döm själv.

Skriv så här (fyra meningar på 10–20 ord var)

Antalet lantbruk med djurhållning i kommersiellt syfte har successivt minskat under senare år. Samtidigt har sällskapsdjuren och gårdarna med ridhästar blivit allt fler. Den här utvecklingen kan delvis förklara varför anmälningarna om vanvård av djur har ökat under samma period. Anmälningarna kräver långa och komplicerade utredningar, vilket är till nackdel för det förebyggande arbetet med information till allmänhet och djurägare.

Skriv inte så här (en enda mening på 58 ord)

Antalet lantbruk med djurhållning i kommersiellt syfte har successivt minskat under senare år, medan sällskapsdjuren och gårdarna med ridhästar blivit allt fler, vilket delvis kan förklara den ökning av anmälningar om vanvård av djur som skett under samma period och som kräver långa och komplicerade utredningar till nackdel för det förebyggande arbetet med information till allmänhet och djurägare.

Skriv inte så här (fem korta meningar på raken)

Antalet lantbruk med djurhållning i kommersiellt syfte har successivt minskat under senare år. Sällskapsdjuren och gårdarna med ridhästar har blivit allt fler. Det kan delvis förklara den ökning av anmälningar om vanvård av djur som skett under samma period. Det kräver långa och komplicerade utredningar. Det är till nackdel för det förebyggande arbetet med information till allmänhet och djurägare.