Krångla inte till meningarna

Med lite fantasi kan du bygga oändliga meningar. Till exempel kan du skjuta in satser och fraser, i stort sett hur långa som helst. Men vem tackar dig för sådan kreativitet? Inte dina läsare, i varje fall.

Så: undvik långa inskjutna satser och fraser (inskott). Det är bättre att dela upp meningen och presentera sammanhållna informationsbitar i tur och ordning, en per mening.

Skriv så här

Vi bedömer att ytterligare en småbåtshamn på sikt kan försämra syreförhållandena i vikens bottenområde. En sådan hamn skulle ge väsentligt fler förtöjnings- och uppläggningsplatser än för närvarande. Det skulle i sin tur sannolikt medföra att mer organiskt material och närsalter från bottensedimenten rörs upp.

Skriv inte så här

Vi bedömer att ytterligare en småbåtshamn med väsentligt fler förtöjnings- respektive uppläggningsplatser än för närvarande sannolikt innebär att organiskt material och närsalter från bottensedimenten i större mängd rörs upp, vilket på sikt kan försämra syreförhållandena i vikens bottenområde.