Fyll inte dina sidor med för mycket text

Läsare gillar luftiga texter. En sida som ser ut som en kompakt vägg av text är avskräckande för vem som helst!

Sidor som är proppfyllda med text är jobbiga att läsa. Det här gäller oavsett om det är ett textdokument eller en bildpresentation. Se alltså till att du har breda marginaler och lagom långa rader: absolut inte för långa, men inte heller för korta. Om raderna är för korta måste orden oftare avstavas, eller så blir raderna ojämna och "taggiga". En lagom radlängd för textdokument kan vara mellan 60 och 90 tecken inklusive mellanslag.

Välj i första hand vänsterjustering (rak vänstermarginal och ojämn högermarginal), eftersom sådana texter brukar vara lättast att läsa. När högermarginalen också är rak blir det olika stora mellanrum mellan orden, vilket kan se ”gluggigt” ut och göra det svårare att uppfatta orden.

Radavståndet får inte vara för litet – då blir texten kompakt och svårläst. Avståndet bör anpassas till typsnittet och storleken på texten. De flesta dokumentmallar är inställda på 1, enkelt radavstånd. Det fungerar ofta bra, men ibland behöver det vara större. Ju längre raderna är, desto större bör radavståndet vara. Överväg 1,5 i radavstånd om du skriver för personer med lässvårigheter.

Använd helst blankrad som markering av nytt stycke. De flesta läsare föredrar det i stället för ett litet indrag längst till vänster på raden, eftersom blankraden är en tydligare markering.

Skriv så här

Sida med luftig text, mellanrubrik och punktlista.

Skriv inte så här

Text utan mellanrubriker eller punktlistor.