Använd bilder och figurer

Bilder och figurer gör det lättare för läsaren att ta till sig och minnas budskapet i texten. De kan vara av olika slag: foton, teckningar, tabeller, diagram och annan grafik.

Men bilderna och figurerna måste fylla en funktion – de ska inte bara ”lätta upp” sidan eller vara dekorativa.

Skriv bildtexter som kompletterar bilden och förklarar hur den ska tolkas. För den som inte kan se bilden är en alternativ text, alt-text, viktig. Där beskriver du vad som visas på bilden.

Tabeller, diagram och andra figurer måste förstås vara lätta att tolka. Skriv en tydlig rubrik som förklarar vad figuren visar och glöm inte att kommentera också figuren i den löpande texten. I längre texter ska tabeller och figurer numreras, så att man kan hänvisa tydligt till dem i texten: Tabell 1, Tabell 2, Figur 1, Figur 2, etc.