Använd ett vanligt typsnitt

Det mest lättlästa typsnittet är det som läsaren är van vid.

Det finns många åsikter om vad som är ett lättläst typsnitt. Oftast rekommenderas typsnitt med seriffer (avslutande tvärstreck på bokstäverna) för texter som ska läsas på papper, medan typsnitt utan seriffer kan fungera bättre när texten ska läsas på skärm.

Ofta är det mest lättlästa det som man är mest van att se. Därför kan det vara smart att använda vanliga typsnitt som exempelvis Cambria, Garamond och Times New Roman (med seriffer) eller Calibri, Verdana och Arial (utan seriffer). Det är typsnitt som finns i mångas datorer.

När du skriver texter i jobbet bör du undvika typsnitt som är sirliga och främst dekorativa eller som bara finns i kursiv stil. De passar bäst i andra sammanhang, till exempel på skyltar eller inbjudningskort. Tänk på att också din e-postsignatur ska vara lätt att läsa och uppfatta, så undvik skrivstil.

Om du använder din organisations mallar så löser det här sig automatiskt, eftersom ovanliga och svårlästa typsnitt inte brukar användas där.