Se upp med stora bokstäver och kursiv stil

Var försiktig med att använda enbart stora bokstäver (versaler). Det kan fungera till exempel i korta rubriker, men blir svårt att läsa i löpande text.

Små bokstäver är lättare för ögat att uppfatta, eftersom de har staplar som går uppåt eller neråt på raden. Dessutom tycker många läsare att det känns som om någon SKRIKER när de läser texter i enbart stora bokstäver. Och det vill du väl inte?

Kursiv stil fungerar sällan särskilt bra för mer än några enstaka ord. Om du vill markera exempelvis en hel mening är det bättre att låta den stå i rak stil och sätta den inom citattecken.

Om texten ska läsas på skärm är det bra att vara ännu mer sparsam med kursiv stil. Fetstil är lättare att läsa när texten ska fungera i olika storlekar och med olika upplösning.