Visa läsarna hur delarna i texten hänger ihop

Genom att använda sambandsord visar du läsarna hur de olika delarna i texten hänger ihop.

Se till att sambanden mellan meningar och stycken i texten är tydliga. Använd ord som därför, dessutom och däremot för att visa läsarna de logiska sambanden i texten. Andra exempel är ord och uttryck som alltså, också, därefter, dels ... dels och eftersom, för att nämna några.

Sambandsorden förtydligar de logiska relationerna både inom och mellan meningarna och mellan stycken. När du använder dem skapar du bättre flyt i texten och ser till att den får en röd tråd. Du gör läsarna en stor tjänst, för då slipper hen läsa mellan raderna och gissa hur olika delar hänger ihop.

Skriv så här

Invånarna upplever boendemiljön som både bullrig och smutsig. Därför överväger de att flytta.

Skriv inte så här

Invånarna upplever boendemiljön som både bullrig och smutsig. De överväger att flytta.