Skriv tydliga hänvisningar inom texten

Om du hänvisar till andra ställen i din text är det viktigt att hänvisningarna är tydliga. Annars blir de mer ett hinder än en hjälp.

Myndighetstexter innehåller rätt ofta vaga och oklara hänvisningar inom texten. (Exempel: med hänvisning till ovanstående, av det hittills anförda, vad som framgår längre fram, spalten till höger … och liknande.) Vem blir egentligen hjälpt av sådana hänvisningar? Om du vill hjälpa läsaren att hitta rätt är det bättre att vara precis och hänvisa till exempelvis ett kapitel, en sida eller en rubrik.

Skriv så här:

De flesta av invånarna framförde invändningar mot servicebolagets verksamhet med hänvisning till avtalsvillkoren i avsnitt 2 ovan.

Skriv inte så här:

Flertalet framförde invändningar med hänvisning till ovanstående avtalsvillkor.