Gör tydliga styckemarkeringar

Blankrad fungerar oftast bättre än indrag.

Blankrad är tydligast – dessutom gör det texten luftigare. Men även indrag kan användas ibland, exempelvis i brev.

Använd formatmallar om det finns särskilda sådana i din organisation. I många mallar finns automatiska avstånd redan inlagda, och då behöver du bara trycka på Enter för att det ska bli luft mellan styckena. (Eller indrag, om det är en sådan mall.)

Läs mer i Klarspråkshjälpen