Avustusta vähemmistökielille

Isof jakaa joka vuosi avustusta Ruotsissa toimiville yhdistyksille, jotka tekevät työtä kansallisia vähemmistökieliä tukevien hankkeiden parissa. Mutta kuka voi hakea avustusta ja kuinka avustusta haetaan?

Kuka voi hakea avustusta?

Avustusta voivat hakea organisaatiot ja säätiöt, jotka eivät ole valtiollisia tai kunnallisia, ja jotka toimivat Ruotsissa voittoa tavoittelematta.

Avustusta voi myös hakea yhdessä muiden yhdistysten, organisaatioiden, säätiöiden tai kuntien kanssa. Avustusta ei myönnetä yksittäisille henkilöille, osakeyhtiöille, yrityksille ilman organisaationumeroa eikä myöskään henkilöstökoulutukseen.

Mihin tarkoitukseen rahoitusta voi hakea?

Hankerahoitusta myönnetään

  • hankkeisiin, joiden tarkoituksena on vahvistaa kielellistä kompetenssia (kyky lukea, kirjoittaa, puhua ja ymmärtää kieltä)
  • toimiin, joiden tarkoituksena on lisätä tietoutta monikielisyydestä, kielestä kulttuurinkantajana tai kielen siirtämisestä sukupolvien välillä.

Hakemukseen liittyy tiettyjä erityisehtoja.

Milloin rahoitusta voi hakea?

Hakujakso on vuosittain joulukuusta seuraavan vuoden tammikuun puoliväliin.

Kuinka rahoitusta haetaan?

Haku tapahtuu lomakkeella, joka lähetetään Isfoille viimeistään hakupäivänä.

Päätös avustuksesta

Isofilla on erityinen asiantuntijaryhmä, joka valmistelee hakemukset ja antaa ehdotuksen avustuksen jakamisesta. Päätöksen avustuksesta tekee viranomaisen pääjohtaja. Kun päätös on tehty, lähetämme sähköpostitse tiedon kaikille hakijoille. Luettelo myönnetyistä avustuksista julkaistaan myös verkkosivustolla isof.se.

Selvitys avustuksesta

Organisaatiolla tai säätiöllä, joka on saanut avustusta, on velvollisuus antaa taloudellinen selvitys avustuksen käytöstä päätöksessä mainittuna ajankohtana.

Lue lisää

Verkkosivustollamme on ruotsinkielisiä sivuja, joilta voit lukea lisää siitä, kuinka avustusta haetaan ja kuinka siitä annetaan selvitys. Sivustolta voi myös ladata hakemuslomakkeen, tarkistaa ajankohtaisen hakujakson sekä nähdä aiemmin myönnetyt avustukset ja hyviä esimerkkejä.

Bidrag till minoritetsspråken Linkki toiselle sivustolle.