Avustusta vähemistökielile

Joka vuosi Isof jakkaa avustusta föreninkille Ruottissa jokka järjestävä projektiä mikkä tukeva kansalisia vähemistökieliä. Mutta kuas saattaa hakea avustusta ja kunkas se tehthään?

Kuas saattaa hakea?

Järjestöt ja säätiöt, mikkä ei ole valtioliset elikkä kunnaliset ja ilman voitontarkotusta järjestävä toimintaa Ruottissa, saattava hakea avustusta.

Se oon kans maholista hakea avustusta yhessä muitten föreninkitten, järjestöitten, säätiöitten elikkä kunnitten kans. Mutta avustusta ei myönetä yksityisile, aktsiepuulaakile, liikheile ilman järjestönumeroa eli henkilökuntakoulutusta.

Mihinkäs saattaa hakea?

Projektirahotusta jaethaan

  • projekthiin minkä tarkotus oon vahvistaa kielelistä kompetensiä (luku-, kirjotus-, puhe ja ymmärtämistaitoa kielessä)
  • toimintaa tion lissäämisheen monikielisyyestä, kielestä kylttyyrinkantajanna elikkä kielensiirtoa sukupolvitten välilä.

Sen lisäksi oon erityisiä ehtoja mikkä kuuluva hakemuksheen.

Koskas saattaa hakea?

Hakuaika oon joka vuosi joulukuusta puolivälhiin tammikuuta toisena vuona.

Kunkas sitä hakkee?

Hakemus tehthään planketilla mikä lähätethään Isofhiin viimisthään viimi hakupäivänä. Hakemus tehthään ruottiksi.

Päätös avustuksesta

Isofilla oon vasittu referensiryhmä joka valmistaa hakemukset ja esittää avustuksen jakamisen. Viranomhaisen pääjohtaja päättää avustukset. Ko päätös oon otettu se lähätethään e-postissa kaikile hakijoile. Lista myönetyistä avustuksista julistethaan kans tässä isof.se.

Avustuksen selvitys

Järjestö eli säätiö joka oon saanu avustusta häätyy antaa ekonoomisen selvityksen päätöksessä määräthyyn aikhaan.

Tässä saatat lukea lissää

Tässä vepilä oon sivuja ruottiksi, missä sie saatat lukea lissää kunka hakea ja selvittää avustusta, latata alas hakemusplanketin, löytää aktyellin hakemusaijan ja nähä myönetyitä avustuksia ja hyviä esimerkkiä.

Bidrag till minoritetsspråken External link.