4. Nyord och ord som har förändrats

När nya ord kommer in i språket tar det ett tag innan vi som språkanvändare bestämt till exempel vilken stavning och pluralform som ska gälla. Det kan även vara så att ord som funnits i svenskan länge får en förändrad betydelse. Varför är det så?

Uppgifter

1. Förändrad betydelse

Ett nyord är inte alltid ett helt nytt ord. Det kan också vara ett ord som funnits i svenskan en längre tid men som med tiden har fått en delvis ny betydelse eller användning.

Ett exempel är ordet haffa, som fanns med på nyordslistan 2015. Enligt Svensk ordbok (SO) betyder ordet ’ta fast någon’, speciellt när en polis gör det. I den historiska ordboken Svenska Akademiens ordbok (SAOB) kan man utläsa att ordet har funnits i svenskan i betydelsen 'ta fast' ända sedan fornsvensk tid. I nyordslistan 2015 beskrivs haffa så här:

Ragga, stöta på (2010). “Jag har märkt att väldigt många killar haffar på tjejer fast de har ett stabilt förhållande” (personlig blogg 6 augusti 2015). [Vardagligt ungdomsord.]

Vilken är med andra ord den nya/utvidgade betydelsen som varken SO eller SAOB tar upp?

 • Studera följande ord och ta reda på både deras ursprungliga och deras nya eller utvidgade betydelse. Försök även att ta reda på ordens ursprung. Hur länge har orden funnits i svenskan och varifrån kom de från början? (Använd dig av ordböcker för att ta reda på ordens betydelse, till exempel SO och SAOB Länk till annan webbplats., och sök på nätet.)
 • Exempel: groupie
  • groupie: kvinnligt fan till musik­artist eller kändis ibland med förhoppning om sexuell relation (SAOL)
  • groupie: gruppbild där fotografen själv är med på bilden (nyordslistan 2015). En bild som tas med selfiekameran, med fler än en person i bilden (slangopedia.se).
 • Exempel: suga
 • Exempel: äga
 • Exempel: gilla (jämför lajka)

Diskutera:

 • När ord får en ny betydelse lever oftast den äldre betydelsen kvar parallellt. Ett exempel är dabba som i ”Nu har ni verkligen dabbat er!” (göra ett miss­tag, göra bort sig) och ”göra en dansrörelse där man sänker huvudet mot ena armvecket och samtidigt höjer andra armen”. Varför genomgår ord förändringar i betydelse? Varför har så många svenska ord flera betydelser?


2. Förändrad stavning

Förutom att ett ord kan få förändrad betydelse kan även stavning förändras över tid. Vad beror detta på?

Ett exempel är det engelska ordet e-mail, som förekommer i olika former i svenskan: e-mail, mail, e-post, e-brev, mejl.

 • Känner du igen samtliga former av ordet?
 • Vilken variant föredrar du?
 • Varför tror du att det finns många olika stavningar av ordet? Vilka personer eller grupper använder vilken stavning tror du?
 • Sök på orden i SAOL och SO Länk till annan webbplats. och i Språkrådets frågelåda. Vilken eller vilka former rekommenderas där?


3. Nya ord som ännu inte hunnit få en etablerad form

Det finns ord som har lånats in och används i svenskan men som ännu inte har fått någon etablerad svensk form. Exempel på sådana ord är empowerment och powerbank.

 • Hur ska man hantera ord som ännu inte har fått någon etablerad svensk form? Bör orden översättas? Hur? Bör orden få försvenskad stavning? Vad tror du att en språkvårdare skulle rekommendera? Varför?
 • Vad skulle du rekommendera? Varför?
 • Kan du komma på några nya fenomen i samhället som det helt saknas ord för i svenskan? Hur skulle du rekommendera att de bildades eller översattes och stavades?

Redovisning

Skriv en kort artikel för Språktidningen eller Språkrådet om ett ord som förändrats i stavning eller betydelse. Diskutera även varför detta har skett.

Sök efter artiklar att inspireras av på Språktidningens webbplats Länk till annan webbplats..