Senaste nyordslistan

I slutet av december kom den senaste nyordslistan, som innehåller några av de ord som var särskilt utmärkande förra året. Vilka ord kom med? Vad betyder de? Varför har de kvalificerat sig? Till vilka ämnesområden hör de? Och vilka använder du?

Uppgifter

1. Vilka ord finns på årets lista?

Titta på årets nyord (utan att läsa ordförklaringarna) och svara på frågorna:

 • Vilka ord känner du igen?
 • Vad tror du att orden betyder?

Titta sedan på den kompletta nyordslistan som innehåller definitioner och exempel. Jämför listans ordförklaringar med dina egna. När du vet vad årets nyord betyder kan du gå vidare.

Diskutera:

 • Vilka ord använder du?
 • Vilka ord tror du används mest?
 • Vilka ord gillar respektive ogillar du?
 • Vilket ord känns mest aktuellt för året som gått?
 • Är årets nyord verkligen nya? Varför/varför inte?
 • Långt ifrån alla ord överlever – vad tror du om nyordens chanser att överleva? Vilka kommer inte att användas i framtiden?


2. Varför har orden kommit med på listan?

Undersök varför orden kommit med på nyordslistan. Är de aktuella av någon särskild anledning?

 • Är ordet framför allt:
  • en benämning för ett nytt fenomen
  • en spegling av samhällsutvecklingen och året som gått
  • ett ord som blivit allt vanligare
  • ett ord med en intressant ordbildning, till exempel ett svenskt verb bildat av ett namn eller ett lånord, en förkortning, ett ord som fått ny ordklass eller liknande?
 • Vilka slutsatser kan du dra av din undersökning?
 • Sammanfatta dina resultat.


3. Till vilka ämnesområden hör nyorden?

Undersök hur nyorden kan kategoriseras inom olika ämnesområden, till exempel ungdomsspråk, teknik och miljö. Börja med att diskutera vilka ämnesområden orden skulle kunna tillhöra.

 • Vilka kategorier fick flest ord?
 • Tror du att det bildas fler nya ord inom vissa ämnesområden än inom andra? Varför/varför inte?
 • Tror du att ordens chanser att överleva i framtiden är större om de tillhör en viss kategori? Vilken/vilka i så fall?
 • Vilka slutsatser kan du dra av din undersökning?
 • Sammanfatta dina resultat.

Redovisning

Anordna en utställning med nyorden och deras betydelse där klassen även lyfter fram sina favoriter och publicerar resultatet från sina undersökningar.