Nyord och samhällsutvecklingen

De nyord som hamnar på nyordslistan speglar samhället och samtiden på olika sätt. Orden kommer från flera olika ämnesområden och skälen till att de hamnar på listan just nu är många.

Ett antal ord etablerar sig aldrig riktigt utan förändras eller dör ut, medan andra växer i användning och blir en del av vårt vardagsspråk. Även ungdomsspråket och ord för att tala om ungdomar förändras över tid. Genom att både studera årets lista och äldre nyordslistor eller nyordsböcker kan vi resonera om och dra slutsatser om förhållandet mellan språket vi använder och samhället och tiden vi lever i. Hur resonerar du? Och vilka slutsatser drar du?

Här nedan hittar du olika underteman med deluppgifter för varje tema, och en slutuppgift och redovisning för hela avsnittet.

Till läraren: Se lärarhandledningen för mer utförlig information.