Nyordens språkliga sammanhang

När nya ord kommer in i språket måste de förhålla sig till redan givna språkstrukturer.

Nyorden behöver anpassas till exempel i stavning och i vilken form de får i plural, men även i vilka sammanhang det passar att använda dem. För att dra slutsatser om vad det är för ord vi får in i språket går det även att studera nyorden för att se hur de bildas och vilken ordklass de tillhör. En del ord smälter lätt in medan andra genomgår förändringar eller används i flera varianter. Hur bildar vi nyord? Hur anpassas de? Vilka slutsatser kan vi dra om svenskans mottaglighet för nya ord?

Nedan hittar du olika underteman med deluppgifter för varje tema och en slutuppgift.

Till läraren: Se lärarhandledningen för mer utförlig information.