Vem bestämmer över språket?

Det sägs att alla vi som använder ett språk också bestämmer över det. Genom att dagligen använda språket och kanske ha ett nytt favoritord som vi använder extra mycket är vi med och påverkar och utvecklar svenskan. Men stämmer verkligen det? Har du lika stora möjligheter som alla andra?

Uppgifter

1. Vad är nyord?

Läs texten:

Diskutera:

 • Vad är ett nyord enligt texten? Vad tycker du om nyord?
 • Texten menar att det är du som språkbrukare som bestämmer vilka ord som ska komma in i språket. Håller du med? Varför/varför inte?
 • Vad tycker du om kriterierna, det vill säga kraven, som Språkrådet och Språktidningen utgår ifrån?
 • Många privatpersoner skickar in ord som inte kommer med på nyordslistan. Vilket eller vilka kriterier tror du att flest ord inte uppfyller? Varför?
 • En del ord som beskrivits som nyord är inte direkt ord utan snarare tecken eller symboler. Ett exempel från den svenska nyordslistan är hashtaggen #metoo (2017) och ett annat är den skrattgråtande emojin 😂 som utsågs till årets engelska ord av Oxford Dictionary (2015). Är detta verkligen ord? Och bör de kunna vara med på nyordslistor och i ordlistor?
 • Hur skulle en ordlisteförklaring se ut för en emoji? Välj ut en emoji och skriv en (inklusive dess ”namn”, betydelse och exempelmeningar där den ingår).
 • På en skala – hur stor möjlighet har du att påverka svenska språket?


​2. Vem bestämmer över språket?

Läs texterna:

Diskutera:

 • Vad handlar texterna om? Håller du med om det som står i dem?
 • Vilka olika aspekter av svenska språket upplever du att du har möjlighet att påverka? Hur och varför?
 • Har alla som talar svenska lika stor makt över språket?
 • Vilka har mest makt? Vems språk syns och hörs till exempel i tidningar och på tv?
 • Vilka har minst makt?
 • Om du väljer att inte använda ett visst ord eller ett visst uttryck, hur påverkar du språket då? Ge exempel på ord du aktivt väljer att inte använda.


​3. Hur ser makten ut?

Läs artiklarna:

Diskutera:

 • Vad handlar artiklarna om?
 • Vilka förhållandevis nya ord lyfts i artiklarna?
 • Vilka har störst makt över svenska språket? Politiker? Företag? Privatpersoner? Andra?
 • Vad är språkaktivism och hur påverkar det språket? Behövs språkaktivism?
 • Tror du att orden i sig kan påverka våra attityder och handlingar, till exempel ord som klimatnödläge (nyordslistan 2019), flygskam (2018) och viralgranska (2017)?
 • Varför vill man ibland byta ut ord och termer för ett fenomen till nya?
 • Vad kan du göra för att påverka både ord som används och språket som helhet? Hur?

Redovisning

 • Utgå från en eller ett par av diskussionsfrågorna ovan och skriv en artikel där du ger din syn på nyord, språk och makt eller
 • Anordna ett panelsamtal, ett seminarium eller en diskussion: Varför förändras språket, vilka har störst makt över språkliga förändringar och hur påverkar det ditt språkbruk?