5. Hur ser nyordslistorna ut i Norge och Danmark?

Det är inte bara svenskan som får nya ord. I många andra länder publiceras också listor eller texter om nya ord som kommit in i språket, bland annat i våra grannländer Norge och Danmark. Finns det några likheter mellan de skandinaviska språkens listor?

Uppgifter

Studera vilka nyord som kommit in i svenskan, danskan och norskan under året som gått.

Diskutera:

  • Liknar listorna varandra?
  • Vad finns det för likheter respektive olikheter?
  • Finns några ord med på flera av listorna?
  • Vad säger listan om året som gått i respektive land?
  • Vilket språk verkar ha lånat in flest ord från andra språk?
  • Hur anpassas stavningen av de inlånade orden till danskan respektive norskan?
  • Är den danska eller den norska listan lättast att läsa och förstå?
  • Vilka av de skandinaviska språken liknar varandra mest?
  • Vilka språk liknar varandra minst? Vad skiljer dem åt?

Redovisning

Anordna ett seminarium i klassen med fokus på likheter och skillnader mellan de skandinaviska språken.