2. Vilket stilvärde har nyordet?

Nyorden anpassas för att passa in i språksystemet, men man kan också behöva anpassa sitt språk till olika sammanhang. Vissa ord är till exempel mer typiska för talspråk och andra för skriftspråk. Hur ser det ut bland årets nyord?

Uppgifter

Titta på nyordslistan och diskutera vilka ord som passar i vilken typ av språkliga sammanhang. I vilka typer av texter passar det att använda orden – till exempel lärobokstext, tidningsartikel, instruktion, annons, skoluppgift, sångtext, novell, saga, blogg?

Diskutera:

  • Finns det några ord som fungerar i alla typer av sammanhang?
  • Vad är typiskt för dessa ord?
  • Går det att gruppera orden på något sätt utifrån
    • vilka du tror använder dem
    • vilka typer av texter du tror att de förekommer i?
  • Finns det några slangord på listan? I vilka typer av texter och sammanhang fungerar de i så fall? Vilka tror du främst använder dem?

Redovisning

Arbeta i smågrupper och presentera resultatet av era diskussioner för de andra grupperna. Har ni tänkt likadant? Förklara era analyser för varandra.