Lärarhandledning

Detta nyordsmaterial är tänkt att inspirera dig som lärare i svenska och svenska som andraspråk till att jobba med nyord och nyordslistan med dina elever.

I lärarhandledningen finns en närmare presentation av hur du som lärare kan använda materialet och de olika elevuppgifterna, med en presentation av varje enskilt avsnitt i läromedlet.

Handledningen innehåller även facit till ett par uppgifter, liksom tips på länkar, artiklar och övrigt material att använda i undervisningen.