6. Slutuppgift: Nyorden och samhällsutvecklingen

De nyord som hamnar på listan speglar samhället och samtiden på olika sätt. Vad kan vi säga om året som gått utifrån årets nyord?

Uppgifter

Titta på nyordslistan och dela upp nyorden efter vilka ämnesområden de används inom. Det kan till exempel vara teknik, vetenskap, miljö, mat, mode och sport.

Diskutera:

  • I vilka ämnesområden hamnar flest respektive färst ord?
  • Varför tror du att det är så?
  • Vilka specifika händelser finns representerade på listan? (Exempel från tidigare nyordslistor: #metoo, inaskad.)
  • Vilka nya fenomen och företeelser finns representerade på listan? (Exempel från tidigare nyordslistor: cosplay, swisha, ståpaddling.)
  • Vilka ord på listan representerar nya synsätt på hur man ska vara eller bete sig? (Exempel från tidigare nyordslistor: rasifierad, mansplaining.)
  • Vilka ord på listan tror du inte kommer att etablera sig i språket för att de är för tillfälliga?
  • Vad säger listan om dagens samhälle och samtiden?

Summera: Vad säger nyorden om året som gick? Vilka förändringar i samhället finns med i listan?

Redovisning

Anordna en debatt eller skriv en debattartikel utifrån undersökningen och diskussionerna.