4. Inaktuella nyord

Många av de ord som väljs ut till nyordslistan speglar händelser och företeelser under året som gått, men alla fortsätter kanske inte att vara aktuella. För att ett nyord ska stanna kvar i språket måste det fylla ett behov. En del nyord konstrueras eller uppmärksammas vid en enskild händelse, och behovet av det kan försvinna efter ett tag. En annan sak som är viktig är hur lätt ordet är att förstå och ta till sig. Vilka ord överlever och vilka dör ut – och varför?

Uppgifter

Titta på några av de gamla nyordslistorna.

 • Studera listorna och markera ord du inte känner igen.
 • Ta reda på om dessa ord fortfarande kan anses vara aktuella. Använd till exempel följande metoder:

Sammanställ dina resultat med hjälp av följande frågor:

 • Vilka nyord används inte alls i dag?
 • Vilka nyord används i liten utsträckning i dag?
 • Vilka nyord används frekvent i dag?
 • Hur stor andel av nyorden
  • används inte alls
  • används i liten utsträckning
  • används frekvent?

Diskutera:

 • Varför tror du att vissa nyord dör ut?
 • Vilken typ av nyord har störst chans att överleva? Varför tror du det?

Redovisning

Välj ut ett eller ett par ord från tidigare års nyordslistor och skriv en språkspalt eller språkkrönika där du redogör för hur ordet används och resonerar om varför det överlevt eller inte.