5. Nyord som väckt debatt

En del ord väcker starka känslor. Det gäller kanske framför allt ord som har funnits i svenskan länge men som nu, på grund av förändringar i samhället, kan upplevas som kränkande. Men även en del nyare ord har skapat känslostormar.

Uppgifter

Diskutera:

  • Vilka ord undviker du att använda? Varför?
  • SAOL har valt att lösa problemet genom att ibland rekommendera andra ord som betyder samma sak men som upplevs som mindre kränkande. Vad tycker du om den lösningen?

Det finns även nyord som har väckt debatt. Företaget Google stoppade ordet ogooglebar och andra ord har blivit omdiskuterade för att de till exempel pekar ut en viss grupp eller en viss person.

Undersök vilka nyord som väckt debatt eller som kan tänkas vara känsliga att använda.

Diskutera:

  • Vilka ord hittar du som skulle kunna upplevas som stötande? Varför?
  • Tycker du att något ord på årets lista är olämpligt på något sätt? Varför?
  • Varför väcker ordval och riktlinjer och rekommendationer om ordval så starka känslor?
  • Hur tycker du att det är bäst att lösa problemet med att ord som i dag känns kränkande ändå lever kvar i språkbruket och i ordböcker?

Redovisning

Anordna en debatt eller skriv en debattartikel utifrån undersökningen och diskussionerna.