2. Vad säger nyorden om ungdomstrender?

Ord som på olika sätt hänger ihop med ungdomskultur – hur ungdomar pratar, klär sig, umgås, kommunicerar, vilken musik de lyssnar på och hur de beter sig – följer tidens trender. Vilka ord för att beskriva företeelser inom ungdomskultur har kommit in i svenskan från 1940 och fram till i dag?

Uppgifter

Studera följande ord:
brat
cisperson
dixie
emo
e-sportare
hiphoppare
proggare
hippie
hipster
mods
punkare
raggare
rejvare
rockare
swingpjatt
syntare
youtuber
yuppie

Diskutera:

  • Känner du igen orden? Vad tror du att de betyder?
  • När tror du att de började användas? Försök att placera in orden på den tidslinje som sträcker sig fram till i dag. Det äldsta är från 1940-talet.
  • Undersök vad orden betyder och när dessa ord kom in i svenskan. Försök att ta reda på när orden etablerade sig i språket. Lättast är att söka i en nyordsbok men ofta går det också att söka på dem i Svensk ordbok Länk till annan webbplats.. Där hittar du förklaringar och oftast även ett årtal om du klickar fram den längre förklaringen. (Facit finns i lärarhandledningen.)

Diskutera även:

  • Vad säger orden om ungdomar? Hur skulle man vara under de olika årtiondena? Vad var ”inne” då?
  • Vilka av orden och företeelserna är fortfarande aktuella tycker du?
  • Vilka ord används i dag för att beskriva olika företeelser inom ungdomskultur? Gör en lista.

Redovisning

Välj ett årtionde att studera närmare. Leta reda på fler ungdomsord och välj ett antal ord som representerar tidsperioden.

  • Håll ett kort tal där du berättar om ordens betydelse och förklarar varför de är tidstypiska eller
  • Gör en tidslinje med ord, bilder och korta texter som illustrerar när ungdomsorden kom in i svenskan, vad de betyder och varför de etablerade sig när de gjorde det.