1. Under vilket årtionde kom orden?

Nya fenomen, företeelser och förhållningssätt kräver nya ord. Därför bildas nya ord i språket hela tiden. Men när kom vilka ord och vad säger de om sin samtid?

Uppgifter

Studera de grupperade orden på sidan Gissa årtiondet och para ihop dem med rätt årtionde. Motivera dina val. (Facit finns i lärarhandledningen.)

Diskutera:

  • Varför kom dessa ord in i svenskan vid just den tiden?
  • Vad säger orden om respektive årtionde?
  • Vilka ord används fortfarande? Vilka uppfattar du som ålderdomliga?

Redovisning

  • Välj ett årtionde att studera närmare. Leta reda på fler ord och välj ett antal ord som representerar tidsperioden. Håll ett kort tal där du berättar om ordens betydelse och förklarar varför de är tidstypiska eller
  • Gör en tidslinje med ord, bilder och korta texter som illustrerar när orden kom in i svenskan, vad de betyder och varför de etablerade sig när de gjorde det.