Vilka språkteknologiska verktyg finns i dag?

I tabellen nedan finns en översikt över vilka verktyg som allmänheten kan använda och ladda ner för några av de små språken i Norden. Informationen i tabellen är i första hand baserad på vad som finns på Divvuns och Giellateknos hemsidor.

Språk

Digital ordbok

Tangentbord: dator + mobil

Rättstavnings-program

Grammatik-kontroll

Ljudteknologi*

Maskinöversättning**

Nordsamiska

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Lulesamiska

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Kvänska

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Meänkieli

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Färöiska

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

*Med ljudteknologi menas antingen talsyntes (automatisk uppläsning) eller automatisk röstigenkänning.
**Maskinöversättning till ett nordiskt majoritetsspråk, till exempel svenska, norska eller danska.

Gå vidare till de olika verktygen

Giellateknos hemsida: Giellatekno.uit.no. Länk till annan webbplats.

Divvuns hemsida: Divvun.no. Länk till annan webbplats.

Ordbok meänkieli-svenska-meänkieli: Språk.isof.se/meänkieli. Länk till annan webbplats.

Färöiska ordböcker: Sprotin.fo. Länk till annan webbplats.

Sammanställning: Marie Mattson.