Grönländsk språkteknologi i framkant

För 20 år sen hade grönländska språket inte ens en fungerande stavningskontroll. Idag är det ett av de små språken i Norden som har flest språkteknologiska verktyg. Per Langgård, chefkonsulent, Beatrine Heilmann, språkteknologiansvarig och Judithe Denbäk, språkteknolog från Grönlands språksekretariat berättar om hur språkteknologin har bidragit till att grönländskan har blivit en del av det moderna samhället.

Jag vill att andra ska tänka shit, det var möjligt för grönländska, då kanske det också är möjligt för mitt språk, säger Per Langgård.

Varför har ni kommit så långt med grönländsk språkteknologi?

En framgångsfaktor har varit att det grönländska skriftspråket standardiserades trots att de olika grönländska dialekterna skiljer sig mycket åt. Det var ett kontroversiellt beslut när det togs 1851, men det har gjort att vi inte behöver bygga flera olika rättstavningsprogram, utan kan lägga alla resurser på ett, berättar Per.

Beatrine förklarar att de har fokuserat på att bygga verktygen själva och sökt pengar från beslutsfattare allteftersom för att fortsätta arbetet.

Vi började jobba med ett rättstavningsprogram 2005 som kunde börja användas redan inom ett år. När politikerna såg att rättstavningsprogrammet fungerade och användes av skribenter insåg de att det lönade sig att lägga mer pengar på språkteknologi. Och då kunde vi utveckla fler program.

Det viktigaste har varit att inte ge upp när det inte fungerar, utan att fortsätta jobba på, tillägger Per.

På vilket sätt har språkteknologi varit viktigt för grönländska?

Bland annat har språkteknologin skapat en större stolthet kring det grönländska språket. Den gör att vi är en del av det moderna samhället. Dessutom sprids nyheter inom språket snabbare, till exempel nya ord och termer. Och det blir lättare för skribenter att följa skrivregler, säger Per.

Vad har varit svårt?

Juditeh Denbäck förklarar att en utmaning är den grönländska grammatiken som skiljer sig väldigt mycket från de andra nordiska språken.

Per fortsätter:

Den största utmaningen är att få techgiganterna, till exempel Microsoft och Google, att integrera våra verktyg i sina program. Idag går det att ladda ner grönländsk stavningskontroll till Word, men det är krångligt och fungerar inte på samma sätt som det gör för större språk.

Exempel på språkteknologiska verktyg som finns på Grönlands språksekretariat

  • Stavnings- och grammatikkontroll
  • Maskinöversättning
  • Talsyntes

Läs mer

Mer information om grönländska språkteknologiska verktyg hittar du på:

Oqaasileriffik.gl/da/sprogteknologi Länk till annan webbplats. (dansk sida).

Oqaasileriffik.gl/en/langtech Länk till annan webbplats. (engelsk sida).

Text: Marie Mattson.