Viranomainen

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos (Institutet för språk och folkminnen, Isof) on ruotsalainen valtion virasto. Me tuotamme, keräämme ja levitämme tietoa Ruotsin kielistä ja kulttuureista.

Asiantuntijaviranomainen

Asiantuntija-alueitamme ovat

  • ruotsin kieli ja murteet
  • kansalliset vähemmistökielet jiddiš, meänkieli, romania ja suomi sekä ruotsalainen viittomakieli
  • paikannimet ja henkilönnimet
  • kulttuuri ja perinteet Ruotsissa.

Olemme olemassa kaikkia kansalaisia varten ja tarjoamme resurssin monille ammattiryhmille, yhdistyksille ja organisaatioille. Avustamme hallitusta laatimalla pohjatietoa ja suosituksia ja tarjoamme tukea muille viranomaisille.

Tutkimme ja tuotamme tietoa

Teemme tutkimusta ja selvityksiä ja annamme lausuntoja asiantuntija-alueillamme. Kehitämme uusia tiedon alueita ja nostamme esiin tähdellisiä yhteiskunnallisia asioita asiantuntijuutemme ja kieli- ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden pohjalta.

Huollamme ja keräämme tietoa

Huollamme kieliä, nimistöä ja immateriaalista kulttuuriperintöä. Seuraamme myös kielten ja kulttuurien kehitystä yhteiskunnassa ja keräämme kertomuksia ja tietoa omasta ajastamme. Fyysiset ja digitaaliset arkistomme ovat kaikille suunnattuja, eläviä muistipankkeja.

Annamme neuvoja ja levitämme tietoa

Annamme neuvoja ja suosituksia ja vastaamme yleisön, lehdistön ja ammatinharjoittajien kysymyksiin. Edistämme mielekästä oppimista ja annamme kaikille mahdollisuuden hyödyntää ja muokata Ruotsin kieliä ja kulttuureja.

Toimeksianto hallitukselta

Ruotsin hallitus päättää Isofin toiminnan edellytyksistä. Saamme joka vuosi hallitukselta määrärahakirjeen, joka sisältää muun muassa tavoitteet, tulosvaatimukset ja viranomaisen määrärahat. Meillä on myös pitkäaikaisempi asetus, jossa tehtävämme määritetään.

Toimintaa useilla paikkakunnilla

Meillä on 90 työntekijää ja osastot Göteborgissa, Tukholmassa ja Uppsalassa. Viranomaisen johto ja hallinto toimivat Uppsalassa.

Yhteystiedot

S-posti
registrator@isof.se

Puhelin
0200-28 33 33 (vaihde)
Aukioloajat 9.00–16.30

Postiosoite
Box 135, 751 04 Uppsala