Viranomhaisesta

Kielen ja kansanmuistin instityytti (Isof) oon valtiolinen viranomhainen Ruottissa. Met rakenamma, kokoamma ja levitämmä tietoa Ruottin kielistä ja kylttyyristä.

Ekspärtti viranomhainen

Met olema ekspärtit ruottinkielessä ja murtheissa, kansalisissa vähemistökielissä suomi, jiddisch, meänkieli ja roomi ja kans ruottalaisessa viittomakielessä. Meän ekspärtiisi kattaa kans Ruottin paikannimiä, henkilönimiä, kylttyyriä ja perintheitä. Met kuuluma kaikile kansalaisile ja olema resyrsi monele viroile, föreninkille ja järjestöile. Met autama hallitusta antamalla perusmateriaalia ja suosituksia ja annama tukea muile viranomhaisille.

Met tutkima ja rakenamma tietoa

Met tutkima, tarkistamma ja annama lausheita meän ekspärttialueila. Met rakenamma uusia tietoaloja ja tuoma esile tärkeitä yhtheiskunnalisiä kysymyksiä meän ekspärttitiosta ja kielipoliittisistä ja kylttyyripoliittisistä päämääristä lähtien.

Met hoijama ja kokoamma tietoa

Met hoijama kieliä, nimenkäyttöä ja aineetonta kylttyyriperinettä. Met seuraama kans yhtheiskunnalista kehitystä kielestä ja kylttyyristä ja kokoamma nykyaikasia selityksiä ja tietoja. Meän fyysinen ja tikitaalinen arkiivi oon elävä muistipankki kaikile.

Met neuoma ja levitämmä tietoa

Met annama neuoa ja suosittelua ja vastaama yhtheisön, avisitten ja virassaolevien kysymykshiin. Met eesautama hauskhaan oppimisheen ja annama kaikile maholisuuen ottaa ossaa ja muotoila Ruottin kielistä ja kylttyyristä.

Toimimääräys hallituksesta

Ruottin hallitus päättää olosuhtheet Isofin toiminalle. Hallituksesta met saama joka vuosi järjestelysäänöt mikkä sisältävä muunmuassa päämäärän ja tuloksen vaatimukset ja viranomhaisen rahotuksen. Meilä oon kans pitkänaikasempi hallituksenpäätös mikä määrää mitä met työskelemmä.

Toimintaa monessa paikassa

Meilä oon suunile 90 työntekiää ja osastoita Göteborgissa, Stockholmissa ja Uppsalassa. Viranomhaisen johto ja hallinto oon Uppsalassa.