Sveamål - uppsvenska

Uppsvenska mål talas i norra och östra Södermanland, Uppland, östra Västmanland, Gästrikland och södra Hälsingland.

I den här inspelningen intervjuas två personer som båda är från Stockholm. Intervjuaren frågar om de tycker det är viktigt att bo nära stan, alltså centrum, i Stockholm. Lena svarar. Hon jämför hur det är att bo inne i staden (på Södermalm) och att bo i en förort (Hallunda).

Ljudexempel SU1

Transkription

Intervjuare: Är det liksom någonting som är... är viktigt tycker ni att man bor nära stan, eller...

Lena: Alltså jag tycker- jag har bott på... på Söder i två år, med- med en pojkvän också. Ehm... jag bodde en- på en parallellgata till Götgatan, och tyckte att det var jätteskönt det här med att verkligen bo mitt i smeten, ehm tills man–

Alltså efter ett tag så är det, det är verkligen bara närheten till allt som, som jag tyckte om, för att jag–

Till exempel, jag gick och handlade på samma ställen, alltså man gick och fikade på ungefär samma ställen, och det är så otroligt anonymt inne i stan. Och då s- då bor vi ändå liksom inte i... New York, där- jätte jätte jättestor stad men... I Hallunda när jag- alltså jag- man går ner till centrum, och liksom man känner igen folk och... folk hälsar på en och sådär det är en helt annan–

Alltså det tycker jag om, och det är det som jag känner att jag kommer att sakna den dagen jag flyttar.

ö = u

Kort ö-ljud uttalas ibland som kort u-ljud.

Exempel:

  • förr uttalas ungefär furr

Ljudexempel SU2

Men talar man om det för ungdomen idag dom tror en inte vet du, hurdant man har haft det. Förr.

Ljudexempel SU3

"Förr"

Mer slutna ä

Långt ä-ljud uttalas ibland mer slutet, ungefär som e-ljudet. Det är bara vissa äldre talare i Stockholm och i Uppland som använder det mer slutna uttalet. (Observera att ä-ljudet inte uttalas mer slutet när det kommer före r-ljudet.).

Exempel:

  • väg uttalas ungefär veg

Ljudexempel SU4

Och så Konradsbergsparken vet du, den gick ju ända ut till eh... vägen när man svänger uppifrån eh Norr Mälarstrand och till Marieberg då. Där gick ju gränsen.

Ljudexempel SU5

"vägen"

Mer öppna ä och ö

Långt ä-ljud och långt ö-ljud kan också uttalas mer öppet än i standardsvenska. Det är mest yngre personer i storstadsområdena Stockholm och Uppsala som använder de mer öppna uttalen av ä och ö.

Ljudexempel SU6

"Det var första stället som jag fick en lägenhet på"

Ljudexempel SU7

"lägenhet"

Ljudexempel SU8

"Jag har bott på Söder i två år"

Ljudexempel SU9

"På Söder"

Kända svenskar som pratar uppsvenska

Gästrikland

Nicklas Bäckström, Länk till annan webbplats. ishockeyspelare NHL, Gävle

Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson, Länk till annan webbplats. artist, Furuvik

Stockholm

Helena Bergström, Länk till annan webbplats. skådespelare och regissör

Titiyo Jah, Länk till annan webbplats. artist

Alexander Skarsgård, Länk till annan webbplats. skådespelare

Västmanland

Tommy Salo, Länk till annan webbplats. ishockeyspelare, Surahammar