Dialekter– introduktion

Vad är en dialekt och finns det i alla språk? Här hittar du information om dialekter.

Vad är en dialekt?

Inom ett och samma språk – till exempel finska, arabiska eller svenska – finns det variation. Alla talar inte likadant. Det kan bero på flera olika saker. Språklig variation som har att göra med var man kommer ifrån kallas dialektskillnader. En dialekt är en variant av ett språk som talas av de som bor inom ett visst geografiskt område.

Dialekt eller språk?

Det kan vara svårt att veta vad som är en dialekt och vad som är ett eget språk. I Kina är dialekterna ofta så olika varandra att talarna av två olika dialekter inte kan förstå varandra. Andra gånger kan det vara tvärtom. Språken norska och svenska är så lika varandra att svenskar och norrmän ofta förstår varandra bra. Men skillnaden är att Norge och Sverige är två självständiga nationer. Kina är en enda stor nation. Det är ofta nationsgränserna som avgör var man drar gränsen mellan olika språk.

Har alla språk olika dialekter?

Det finns dialekter i alla levande språk. Men skillnaderna mellan dialekter kan vara olika stora. I länder där en folkgrupp som talar samma språk har bott länge finns det ofta många olika dialekter. I Storbritannien finns det därför fler dialekter än i USA, fast det bor fem gånger fler människor i USA än i Storbritannien.