Sveriges minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk. Utöver det finns också mer än 150 andra minoritetsspråk i landet.

Jiddisch är ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.

Nationella minoritetsspråk

I Sverige har följande fem minoritetsspråk nationell status:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romska
  • samiska

Dessa fem språk har fått nationell status eftersom de har talats länge i landet. Det betyder att språken ska skyddas av staten. Till exempel måste minst ett universitet i Sverige ha undervisning i vart och ett av de nationella minoritetsspråken.

Den som talar finska, meänkieli eller samiska har dessutom speciella rättigheter i vissa delar av landet där just de språken har stark förankring; man kan till exempel begära att få plats på ett äldreboende där det talas finska.

Svenskan har nationell status som Sveriges huvudspråk.

Det svenska teckenspråket har inte status som nationellt minoritetsspråk, men myndigheterna bör behandla språket som sådant.

Språklig mångfald

Utöver de fem nationella minoritetsspråken finns i Sverige mer än 150 olika minoritetsspråk.

Språkkunskaper är en stor tillgång för samhället. Man har alltid rätt att begära modersmålssundervisning i skolan, även om språket inte är ett av de nationella minoritetsspråken.

Det är en rättighet för alla att få förbättra och använda sitt modersmål. Språket är en viktig del av identiteten och man ska vara stolt över sitt modersmål.