Namn

Malmö, Sergels torg, Storgatan, Marta, Eva Larsson, Johan Axel Lindberg Andersson…

Namn är en viktig del av språket. Nästan alla platser runt oss har ett namn. Namn på platser kallas ortnamn. Alla människor har ett namn. Namn på människor kallas personnamn.

På de här sidorna kan du läsa om ortnamn och personnamn.