Diskussionsfrågor

Här hittar du diskussionsfrågor runt avsnitten om dialekter, minoritetsspråk och namn.

Dialekter

 1. Finns det många olika dialekter i ditt modersmål? Är det svårt att förstå de olika dialekterna i ditt modersmål, eller är de ganska lika varandra?
 2. Kan du höra skillnad på olika svenska dialekter? Vilka skillnader kan du höra?
 3. Vilken svensk dialekt tycker du är lättast att förstå? Vilken är svårast?
 4. Hur används dialekter i ditt hemland? Var, när och med vem kan man prata dialekt?
 5. Finns det dialekter som är mer populära än andra? Dialekter väcker känslor – ta reda på vilka! Gör en enkät eller intervjua personer på stan. Vilka dialekter tycker de om? Vilka tycker de inte om? Vad tycker de om dialekten där de bor? Varför?
 6. Vad är en dialekt?
 7. Beskriv vad ett standardspråk är för något. Hur är standardspråket i ditt modersmål? Skiljer sig det skriftliga eller det talade standardspråket mycket från din egen dialekt?
 8. Välj ett dialektområde och sammanfatta vad som är typiskt för det.
 9. Beskriv vad du tycker är speciellt med dialekten/talspråket där du bor. Vad är finast med den/det? Vad är svårast?
 10. Vilka skillnader finns mellan dialekterna (i dialektområdet) där du bor och det centralsvenska standardspråket?
 11. Lyssna på en dialektinspelning och följ med i transkriptionen. Hitta exempel på sådant som är annorlunda mot standardspråket. Eller, hitta exempel på sådant som annorlunda mot där du bor.
 12. Lyssna på en dialektinspelning. Vad är svårast att förstå i den dialekten? Vad är finast med den?
 13. Prata med en studiekompis och se om ni tycker lika. Fundera över om ert modersmål kan ha betydelse för vad ni tycker är svårt eller vackert i olika svenska dialekter. Vad kan det annars bero på?
 14. Lyssna på en känd person som talar dialekt. Ge exempel på vad som är typiskt för den dialekten.

Ortnamn

 1. Vilken gata bor du på? Vad har du för adress? Vilka andra adresser har du bott på?
 2. Prata med människorna i din grupp och fråga vad de har för adress och skriv ner den.
 3. Vilka stadsdelar finns det i staden där du bor? Var tror du namnen kommer ifrån?
 4. Vilka ämnesområden finns det i gatunamn i din stad?
 5. Vilka gator eller andra platser är namngivna efter kända människor i din stad? Välj en kvinna och en man som har fått en gata eller någon annan plats kallad efter sig och ta reda på vilka personerna var och vad de gjorde för att bli minnesvärda.
 6. Hur namnger man platser i den staden du ursprungligen kommer ifrån?
 7. Skicka ett kort till en person i din grupp!
 8. Rita en liten stadskarta. Namnge staden i bilden och kom på gatunamn som tillhör samma ämnesområde (till exempel träd, djur, länder). Ge namn också till ett torg och en plats efter en kvinna och en man som du tycker förtjänar en plats kallad efter sig. I staden finns det: 5 gator, 2 vägar, 2 stigar, 1 torg och 1 plats.

Personnamn

 1. Har man förnamn och fasta efternamn på samma sätt som i Sverige i det land du kommer från? Om inte – hur ger man människor namn? Har alla i en familj samma efternamn? Kan man ha fler än ett förnamn? Jämför med det svenska systemet.
 2. I Sverige kan man välja mellan att behålla sitt efternamn eller att ta sin makes/makas efternamn när man gifter sig (eller att ta ett mellannamn). Hur är det i det land du kommer från?
 3. Vilka är de finaste förnamnen för kvinnor du hört i Sverige? Vilka är de finaste förnamnen för män?
 4. Vissa förnamn i svenskan har också en konkret betydelse (dvs. man förstår genast vilket ord som ingår i namnet och vad namnet betyder), till exempel Björn, som ju också är benämningen på ett djur. Hur är det i ditt språk? Har många förnamn en betydelse?
 5. Gör en enkät! Gå ut på stan och fråga tjugo personer om deras efternamn. Hur många har ett -son-namn?

Minoritetsspråk

 1. Ibland kan det hända att ett språk som är minoritetsspråk i ett land är ett majoritetsspråk i ett annat. Så är exempelvis finskan ett minoritetsspråk i Sverige, men ett majoritetsspråk i Finland. I Sverige är svenskan ett majoritetsspråk, men i Finland ett minoritetsspråk. Känner du till några språk som talas i flera länder?
 2. Det finns språk som talas i flera länder, men som inte är majoritetsspråk i något land alls. Ett exempel på det är romska. Vad tror du att det innebär för dem som talar sådana språk att inte vara i majoritet i något land?
 3. I många länder är det vanligt att man talar flera olika språk. Man kanske talar ett språk med sin mamma och ett annat med sin pappa, eller man kanske pratar ett språk hemma i familjen, men ett annat på affären eller i skolan. Vilket språk var det första du lärde dig? Kan du fler än ett språk? Tycker du att det är bra att kunna flera språk?
 4. Flera av de nationella minoritetsspråken i Sverige riskerar att dö ut, eftersom språken har haft en låg status under lång tid och många bara har fått lära sig svenska i skolan. Tycker du att det är synd att språk försvinner? Har du några idéer om vad man kan göra för att språk som håller på att glömmas bort skall bevaras? Talar du något språk som är ovanligt?