Sydsvenska mål

karta

Sydsvenska mål talas i södra Sverige, i Skåne, Blekinge, södra Halland och södra Småland.

Exempel på dialekter som tillhör dialektområdet sydsvenska mål: skånska och blekingska.

I den här inspelningen intervjuas Maria som är från Malmö. Intervjuaren frågar Maria vad hon tycker om Malmö och Skåne.

Ljudexempel S1

Transkription

Intervjuare: Det är inte såhär att du– att du skryter med att vara malmöit på något sätt? (skratt)

Maria: Eh, möjligtvis när jag träffar typ helsingborgare kanske (skrattar), eller så… (skratt)

I: (skrattar) Okej. Är det- är det den antagonismen som finns?

Maria: Ja det tror jag nog (I: ja). Faktiskt. Alltså för min del också för jag känner en del helsingborgare för vi har träffats i Lund och sådär (I: okej). Ehm.. det är väl den i så fall. Men någon.. Annars är det ju Skåne gentemot hela Sverige (I: ja, just det) så att det är mera som skåning, att man är skåning som man måste försvara liksom (skratt).

I: Ja just det. Jamen det finns en, en skånsk solidaritet då liksom?

Maria: Ja det– definitivt, definitivt. Sedan är ju inte jag såhär ”rösta på skånepartiet” och sådant (skratt) (I: nej nej) men liksom… (skratt) (I: herregud) Men eh, men absolut det finns det liksom (I: ja) för att vi– jag känner att vi vi skiljer oss så mycket från övriga- alltså ändå ehm stora delar av andra Sverige liksom på något vis och vi är ändå så stor, stort landskap liksom, mycket människor. Ja.

Diftonger

Det är vanligt med diftonger i sydsvenska mål. En diftong är en vokal som uttalas som två olika ljud. Den börjar med ett ljud och slutar med ett annat ljud. Ett exempel är när å uttalas , som i ordet ”Skåne”.

Ljudexempel S2

”Annars är det ju Skåne gentemot hela Sverige”

R-ljudet

Sydsvenskan har bakre r. Det kallas också skorrande r. Bakre r uttalas långt bak i munnen, ner mot halsen.

Ljudexempel S3

”stor”

Här är ett till utdrag från intervjun med Maria från Malmö. Här finns exempel på både diftonger och bakre r.

Ljudexempel S4

”Jag gillar ju Ribersborg att bo i liksom, men där är inte så jättemycket att göra egentligen. Men jag trivs väldigt bra att bo där.”

R faller bort ibland

I Småland faller r bort ibland. Då uttalas det inte alls.

Ordet första uttalas fössta i det första exemplet (S5). I det andra exemplet uttalas ordet ”fyrtio” fötti (S6).

Ljudexempel S5

”Ja, första terminen då flyttade jag dit”

Ljudexempel S6

”Ja, kanske fyrtio, femtio timmar extra”

Kända svenskar som pratar sydsvenska mål

Blekinge

Heléne Andersson, Länk till annan webbplats. före detta kriminalinspektör, Karlskrona

Halland

Per Gessle, Länk till annan webbplats. artist, Halmstad

Skåne

Marie Fredriksson, Länk till annan webbplats. artist, Össjö, Ängelholm

Zlatan Ibrahimovic Länk till annan webbplats., fotbollsspelare, Malmö

Anders Jansson Länk till annan webbplats., komiker, Staffanstorp

Olle Jönsson Länk till annan webbplats., sångare i Lasse Stefanz, Kristianstad

Inger Ljung Olsson Länk till annan webbplats., programledare, Hammenhög

Daniel Nannskog Länk till annan webbplats., fotbollskommentator, Helsingborg

Timbuktu Länk till annan webbplats., artist, Lund

Tina Nordström Länk till annan webbplats., TV-kock, Helsingborg

Småland

Jesper Börjesson Länk till annan webbplats., programledare, Älmhult (intervjuar här Jonathan Johansson, artist, Malmö, Skåne)