Bergslagsmål

Bergslagsmål talas i södra Dalarna och stora delar av Västmanland. Det talas också i de delar av Värmland, Gästrikland och Hälsingland som gränsar till detta område.

I den här inspelningen intervjuas Anna som är från Borlänge.

I det första exemplet (B1) frågar intervjuaren Anna om Borlänge har förändrats sedan hon var barn (Anna är född 1950).

I nästa exempel (B2) berättar Anna om dialekten i Borlänge. Hon tycker att det är skillnad mellan hur äldre pratar och hur ungdomar pratar.

Ljudexempel B1

Transkription

Intervjuare: Ja har Borlänge förändrats mycket, sedan du var liten liksom om man säger?

Anna: Oj det har ju... som staden och stadskärnan den är ju inte alls sig lik, och vi har ju fått dom här nya köpcentra och... det är ju det är ju... det är ju inte alls som när jag växte upp heller (I: nej) utan...

I: Hur var det då då?

Anna: Ja då då fanns det ju bara den här stadskärnan då (I: ja) med dom butiker som var där och fanns ju inget "Kupolen" och inget (I: nej just det)..."Norra backa". Nej, utan det fanns ju bara...

I: Så det har blivit mycket mycket större?

Anna: Mycket mycket större, och det har vi ju sett på tillresande här också att det har ju ökat enormt.

I: Ja

Anna: Ja

I: Just det.

Anna: För nu kommer det ju folk från... ja inte bara Dalarna utan det kommer ju runtifrån här.

I: Ja.

Anna: Ja.

Ljudexempel B2

Transkription

Anna: Men det är ju som... som dialekt hör man ju ungdomarna idag då.

I: Mm

Anna: Att dom har inte samma dialekt som jag har, dom har väl kanske diftonger men (I: ja) uttryckena som vi äldre har (I: ja) försvinner mer och mer.

I: vad är det uttryck - har du nåt på lager?

Anna: Ja men om vi säger ja vi kan säga vårat "va'nte roligt" säger jag.

I: Ja.

Anna: "Va'nte roligt igår då".

I: Ja.

Anna: istället för att säga "var det inte roligt".

I: Ja just det.

Anna: "Va'nte".

I: Ja.

Anna: Säger vi ofta.

I: Men det gör inte ungdomarna liksom?

Anna: Ja dom gör väl men inte i lika stor utsträckning som det har varit.

I: Nej precis.

Anna: Nej.

"Sjungande" språkmelodi

Bergslagsmål har en speciell språkmelodi som låter "sjungande". (Melodin i bergslagsmål liknar melodin i gotländska.) Det hörs i de två utdragen ovan. Nedan finns ett till exempel.

Ljudexempel B3

Transkription

Anna: Nu ser ju samhället annorlunda ut va, (I: mm) och det ser man ju när man åker till jobbet på morgonen, att det är ju jätteköer och sådant här (I: mm).

 

Kända svenskar som pratar bergslagsmål

Dalarna

Björn Dixgård och Gustaf Norén, Länk till annan webbplats. artister från gruppen Mando Diao, Borlänge

Susanna (Sanna) Kallur, Länk till annan webbplats. häcklöpare, Falun

Tony Rickardsson, Länk till annan webbplats. speedwayförare, Avesta

Västmanland

Howlin´ Pelle Almqvist, Länk till annan webbplats. artist från gruppen The Hives, Fagersta

Lotta Gröning, Länk till annan webbplats. journalist, debattör, Norberg

Ulf Samuelsson, Länk till annan webbplats.