Dialekter i Sverige

Svenska dialekter skiljer sig åt mest i uttal. En person från Umeå låter annorlunda än en person från Malmö, Stockholm eller Göteborg. Men orden kan också vara olika. Meningsbyggnad och böjning kan också skilja sig åt.

Dialekter i Sverige förr och nu

Förr i tiden var det mycket större skillnader mellan olika svenska dialekter. Då fanns det många fler lokala dialekter än idag. Att en dialekt är lokal betyder att den bara används inom ett litet område. Lokal dialekt är svår för personer från andra delar av landet att förstå.

I dag är dialekterna i Sverige mycket mer lika varandra. Dagens dialekter är oftast regionala. En person som pratar göteborgska, skånska eller värmländska har regional dialekt. Det går inte att höra exakt från vilken plats talaren kommer. Men det hörs tydligt i vilken region eller i vilket landskap personen hör hemma.

Dialektområden

De svenska dialekterna kan delas in i grupper, eller dialektområden. Från söder till norr i Sverige är dessa dialektområden: sydsvenska mål, götamål, gotländska mål, sveamål (indelade i två grupper, mellansvenska och uppsvenska), dalabergslagsmål och norrländska mål. Det finns också svenska dialekter i Finland: finlandssvenska.

Tanken med indelningen är att gruppera ihop dialekter som är lika varandra, och skilja åt dialekter som är mer olika varandra. På så sätt blir beskrivningen av dialekterna mer överskådlig.