• Huvudmeny

Klarspråkskristallen

Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk – delas ut en gång om året till en myndighet, en kommun eller en region.

Kristallen är en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter, och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser.

Klarspråkskristallen 2021

Klarspråkskristallen 2021 har temat "klarspråksarbete i kristid". Sista dag för nominering var den 8 februari 2021. Priset delas ut den 5 maj på Språkrådsdagen 2021.

Klarspråkskristallen 2020

Temat för Klarspråkskristallen 2020 var nya metoder och nya kanaler för klarspråksarbetet. Priset gick till Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad.

Priset tillkännagavs den 5 maj 2020 med en hälsningsfilm från kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Pressmeddelande inkl. film: Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad tilldelas Klarspråkskristallen 2020 (5 maj 2020)


Fotografi föreställande två kvinnor stående framför en stor bildskärm i ett konferensrum. En av kvinnorna har en blombukett i handen. På skärmen syns fem personer som är med på länk.

Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad höll en prisceremoni på distans, med anledning av att de tilldelats Klarspråkskristallen 2020. På bilden från vänster: Malin Baeza, kommunikationschef och Sofia Westman, kommunikatör. På skärmen från vänster: Irene Gustafsson, nämndsekreterare, Stefan Lydén, demokratiutvecklare, Lotta Sjöberg, förvaltningsdirektör, Anna Corneliusson, verksamhetsutvecklare och Ulrika Karmalm, kommunikatör.

Uppdaterad 09 februari 2021
Bild på klarspråkskristallen.

Klarspråkskristallen