Råd och rekommendationer

Namnvårdsgruppen verkar för enhetlighet i namnbruk och ger råd och rekommendationer såväl i principiella frågor som i enskilda namnfrågor.

Här finns Namnvårdsgruppens rekommendationer:

Läs mer

  • På sidan Länkar hittar du länkar till mer information och råd om namn och namnvård

Samverkansorganet Namnvårdsgruppen

Gruppen är ett rådgivande organ för frågor som rör svenskt namnbruk och består av representanter för ett antal myndigheter och organisationer med namnvårdande verksamhet i Sverige, Finland och EU.

Kontakt

Har du frågor om myndighetsnamn eller förslag på frågor som Namnvårdsgruppen bör ta upp? Skriv till namnvardsgruppen@isof.se.

För andra namn- och språkfrågor, kontakta namnvården eller rådgivningen i svenska.