Råd och rekommendationer

Namnvårdsgruppen verkar för enhetlighet i namnbruk och ger råd och rekommendationer såväl i principiella frågor som i enskilda namnfrågor.

Här finns Namnvårdsgruppens rekommendationer:

Läs mer

Samverkansorganet Namnvårdsgruppen

Gruppen är ett rådgivande organ för frågor som rör svenskt namnbruk och består av representanter för ett antal myndigheter och organisationer med namnvårdande verksamhet i Sverige, Finland och EU.

Kontakt

Har du frågor om myndighetsnamn eller förslag på frågor som Namnvårdsgruppen bör ta upp? Skriv till namnvardsgruppen@isof.se.

För andra namn- och språkfrågor, kontakta namnvården eller språkvården Länk till annan webbplats..