Terminologi

Vanliga termer som används inom ortnamnsvård och ortnamnsforskning.

allonym, alternativnamn

Definition: vart och ett av två eller flera ortnamn, använda som beteckning för samma topografiska objekt

Exempel: Hull och Kingston upon Hull; Storvätteshågna och Gealta

Se även: topografiskt objekt, toponym

Engelska termer: allonym, variant name, toponym variant, alternative name

endonym

Definition: namn på ett geografiskt objekt i ett av språken som talas i det område där objektet är beläget

Exempel: Vārānasī (för exonymen Benares), Krung Thep (för Bangkok), al-Uqşur (för Luxor), Teverya (för Tiberias) och Göteborg (för Gothenburg)

Se även: geografiskt objekt

exonym

Definition: namn som används i ett visst språk för ett geografiskt objekt beläget utanför området där detta språk används och som dessutom skiljer sig från det eller de namn på objektet som används i det eller de officiella språken inom området där objektet är beläget

Anmärkning: FN rekommenderar en internationellt minskad användning av exonymer

Exempel: Svenska Italien och Rom för italienska Italia och Roma, engelska Greece för grekiska Ellas (eller Ellada i dimotiki)

Se även: geografiskt objekt

Engelska termer: exonym, conventional name

geografiskt namn

Förklaring: Namn syftande på ett objekt på jorden; specialfall av topografiskt namn eller toponym

Se även: toponym (1)

Engelsk term: geographical name

geografiskt objekt

Definition: topografiskt objekt på jordytan

Engelsk term: geographical feature

ortnamn

Definition: en under en viss tid och i en viss krets av människor entydig benämning på en viss geografisk lokalitet

standardiserad allonym

Definition: vart och ett av två eller flera fastställda namn för samma topografiska objekt

Exempel: Kaapstad och Cape Town; Matterhorn och Monte Cervino, Jokkmokk och Dálvvadis

Se även: topografiskt objekt

Engelsk term: standardized allonym

topografiskt objekt

Definition: urskiljbar del av ytan på jorden eller på någon annan planet eller satellit

Engelsk term: topographic feature

toponym (1), topografiskt namn, ortnamn, namn (i den här ordlistan)

Definition: egennamn syftande på ett topografiskt objekt

Se även: topografiskt objekt

Engelska termer: toponym (1), topographic name, name (i den här ordlistan), place-name

Ekvivalensanmärkning: Det engelska place-name har i allmänhet en inskränkt betydelse av bebyggelsenamn

toponym (2)

Förklaring: Sammanfattande term för geografiska namn och utomjordiska namn

Anmärkning: Vanligen används på svenska benämningen ortnamn

Se även: geografiskt namn, topografiskt objekt, toponym (1)

Engelsk term: toponym (2)

Samverkansorganet Namnvårdsgruppen

Gruppen är ett rådgivande organ för frågor som rör svenskt namnbruk och består av representanter för ett antal myndigheter och organisationer med namnvårdande verksamhet i Sverige, Finland och EU.

Kontakt

Har du frågor om myndighetsnamn eller förslag på frågor som Namnvårdsgruppen bör ta upp? Skriv till namnvardsgruppen@isof.se.

För andra namn- och språkfrågor, kontakta namnvården eller rådgivningen i svenska.